شب های بارانی

ارزو میکردم توخواننده شعرم باشی... راستی شعر مرا می خوانی؟

دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
خرداد 89
1 پست
خودم
2 پست
عاشقانه
1 پست