آه میبینم ، میبینم

  تو به انداره تنهایی من خوشبتی

  من به اندازه زیبایی تو غمگینم

  چه امید عبثی

  من چه دارم که ترا در خور؟

                                _هیچ

  من چه دارم که سزاوار تو؟

                                 _هیچ

 

  تو همه هستی من ، هستی من

  تو همه زندگی من هستی

  تو چه داری ؟

                  _همه چیز

  تو چه کم داری؟

                  _هیچ

                                               حمید مصدق

/ 0 نظر / 11 بازدید